برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی برترین رمان های انگلیسی به انتخاب گاردین
 کتاب Little Women

کتاب Little Women

اثر لوییزا می آلکوت از انتشارات معیار علم


 کتاب Emma

کتاب Emma

اثر جین آستین از انتشارات معیار علم


 کتاب Lord of the Flies

کتاب Lord of the Flies

اثر ویلیام گلدینگ از انتشارات معیار علم


 کتاب Brave New World

کتاب Brave New World

اثر آلدوس هاکسلی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Picture of Dorian Gray

کتاب The Picture of Dorian Gray

اثر اسکار وایلد از انتشارات معیار علم


 کتاب Wuthering Heights

کتاب Wuthering Heights

اثر امیلی برونته از انتشارات معیار علم


 کتاب بری لیندون

کتاب بری لیندون

اثر ویلیام تکری از انتشارات برج


 کتاب در میان زنان

کتاب در میان زنان

اثر جان مک گاهرن از انتشارات نوای مکتوب


 کتاب نفس عمیق

کتاب نفس عمیق

اثر آن تایلر از انتشارات نشر ثالث


 کتاب افسانه های تبای

کتاب افسانه های تبای

اثر سوفوکلس از انتشارات خوارزمی